Dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân- Hà Nội

Monday, 18/04/2016 0

Dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân- Hà Nội

 

Khách hàng Bộ tư lệnh Quân chủng phòng không- không quân
Nội dung dự án/hợp đồng Xây dựng, cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng Tấn Cung cấp và thi công bê tông Asphalt Cung cấp ống cống các loại
Giá trị 225 tỷ
Thời gian 2015 - 2016
Địa điểm Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân- Hà Nội
Khách hàng Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trung Chính Công ty TNHH MTV xây dựng cầu 75
Nội dung dự án/hợp đồng Cung cấp bê tông thương phẩm
Giá trị 35 tỷ
Thời gian 2012 - 2013
Địa điểm Đông Anh, Sóc Sơn – Hà Nội
Viết bình luận của bạn: