Tổ 9b, Khu 3, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh