Dự án Trụ sở khối cảnh sát, công an tỉnh Bắc Giang

Thursday, 21/04/2016 0

Dự án Trụ sở khối cảnh sát, công an tỉnh Bắc Giang

Khách hàng Công ty CP XD và TM Lam Sơn Bắc Giang
Nội dung dự án/hợp đồng Cung cấp bê tông thương phẩm
Giá trị 12 tỷ
Thời gian 2011 - 2012
Địa điểm Hoàng Văn Thụ - Ngô Quyền – TP Bắc Giang
Viết bình luận của bạn: