Dự án khu đô thị sinh thái Sông Hồng – Nam Đầm Vạc

Thursday, 21/04/2016 0

Dự án khu đô thị sinh thái Sông Hồng – Nam Đầm Vạc

Khách hàng Công ty Sông Hồng thủ đô
Nội dung dự án/hợp đồng Cung cấp và thi công bê tông Asphalt
Giá trị 11,1 tỷ
Thời gian 2/2016
Địa điểm Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Viết bình luận của bạn: