Dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thursday, 21/04/2016 0

Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Keangnam Enterprises
Công ty đầu tư và xây dựng Hà Thành
Nội dung dự án/hợp đồng Cung cấp và thi công thảm Asphalt
Cung cấp ống cống và các phụ kiện
Giá trị 320 tỷ
Thời gian 2014 - 2015
Địa điểm Hải Dương
Viết bình luận của bạn: