Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT CƯỜNG

Tên nước ngoài: VIETCUONG GEOTECHNICS CONSULTANTS. JSC

Đăng ký kinh doanh số: 5700947758, đăng ký lần đầu ngày 22 - 09 - 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 29 - 07- 2016 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quản Ninh cấp.

Trụ sở : Tổ 9B, khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện Thoại: (02033) 640 262 * Fax: (02033) 640 262
 
CÁC LĨNH VỰC HOẠT CỦA CÔNG TY:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng  2395 (Chính)

2

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;

Khảo sát địa hình xây dựng công trình;

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế nội ngoại thất công trình;

Thiết kế công trình cảng, giao thông thủy;

Giám sát thi công xây dựng; Giám sát thi công địa kỹ thuật cho các công trình xây dựng;

Thẩm tra, giám sát khảo sát xây dựng. Thẩm tra dự toán khảo sát xây dựng;

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi, nuôi trồng thủy sản

Thiết kế cấp thoát nước công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

7110

 

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

4

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

5

Bán buôn chuyên doanh thu khác chưa được phân vào đâu (Không bao gồm mua bán bảo vật, di vật, cổ vật quốc gia; bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp)

4669

6

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

8299

7

Xây dựng công trình công ích

Xây dựng công trình thủy lợi

4220

8

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

9

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

4322

10

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

11

Bán buôn tổng hợp

4690

12

Xây dựng nhà các loại

4100

13

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

14

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Xử lý nền móng công trình

4390

15

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật, kiểm định xây dựng;

7120

16

Hoạt động tư vấn quản lý

Đánh giá hồ sơ dự thầu, dự toán công trình

Tư vấn đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường thủy

7020

17

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Dịch vụ khoan thăm dò

Khảo sát thăm dò khoáng sản

0990

18

Lắp đặt hệ thống điện

4321

19

Thu gom rác thải không độc hại

3811

20

Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

3821

21

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

3822

22

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

23

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

24

Thu gom rác thải độc hại

3812

25

Phá dỡ

4311

26

Chuẩn bị mặt bằng

4312

27

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

28

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

7730

 

BÊ TÔNG VIỆT CƯỜNG - NỀN TẢNG VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI.