Đối tác chiến lược khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Tổng công ty đầu tư, phát triển đường cao tốc Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Tập đoàn máy xây dựng Từ Châu (Trung Quốc)

Đối tác chiến lược thi công, xây dựng

Ban quản lý dự án 2- Bộ Giao thông vận tải

Tổng công ty đầu tư, phát triển đường cao tốc Việt Nam

Tổng công ty Sông Đà

Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON

 Đối tác chiến lược tài chính

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bãi Cháy

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Bãi Cháy