Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Là thành viên sáng lập của Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường, ông Nguyễn Trọng Tuấn có trên 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật.

Tốt nghiệp Kỹ sư khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật - Đại học Mỏ địa chất, ông Nguyễn Trọng Tuấn bắt đầu công việc tại Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh trong vai trò một cán bộ kỹ thuật, sau đó là chủ nhiệm công trình.

Năm 2008, đánh dấu một bước ngoặt của ông Nguyễn Trọng Tuấn, khi ông rời bỏ công việc cũ khi đó là niềm mơ ước của nhiều người, để bắt đầu hành trình khởi nghiệp với sự ra đời của Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thi công xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng và cung cấp bê tông thương phẩm chất lượng cao.

Từ một doanh nghiệp tư vấn khảo sát, ông Trọng Tuấn đầu tư máy móc, công nghệ mới và mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động sang sản xuất, cung cấp bê tông bê tông thương phẩm phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp.

Chịu trách nhiệm định hướng, quản lý các hoạt động tư vấn; kinh doanh và đầu tư xây dựng của công ty, Ông Trọng Tuấn đặt ra cho mình sứ mệnh đảm bảo uy tín, trách nhiệm của Bê tông Việt Cường trên mọi công trình.

Đối với ông Trọng Tuấn, Bê tông Việt Cường đã và đang trải qua những ngọt bùi, khó khăn, và mỗi con người Việt Cường đều xứng đáng có được thành công và sự ghi nhận.

“Tôn trọng khách hàng, trân trọng nhân viên, đánh giá cao sự cố gắng”

Ông  Nguyễn Trọng Tuấn

Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công

Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính

Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Phó tổng giám đốc kinh doanh

 

BAN GIÁM ĐỐC

Tại Việt Cường,
quản trị là một sự kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành quản lý và tất cả cán bộ công nhân viên Việt Cường.